Savršeni homo sapiens

Mikelanđelo, David

Od samog nastanka čoveka kao mislećeg bića, ljudi su prepoznavali one individue koje su posedovale izvanredne sposobnosti a time i veću šansu da prežive, odnosno stvore bolji život za sebe i svoje bližnje. Zbog toga u svakoj civilizaciji postoje predanja o posebno snažnim, hrabrim ili mudrim ljudima koji su generacijama služili drugima kao primer i inspiracija.

Stoički ideal ličnosti

Ideja o savršeno mudroj osobi prisutna je u grčkoj filozofskoj misli od njenog samog početka. Aristotel ističe: ,Koju bolju meru za dobrotu imamo negoli ličnost Mudraca?’ Stoici su se divili ljudskim vrlinama pa je za njih Mudrac bila ona osoba koja prema njihovim kriterijumima ima ,lep karakter.’ To je osoba koja poseduje mudrost, dobrotu, i dovoljno jak integritet da svaki trenutak u životu živi u skladu sa jasno definisanim moralnim vrlinama.

Ideja antičkog Mudraca (sa velikim ,m,’ zato što govorimo o konceptu a ne o stvarnoj osobi) je slična ideji o Hristu, Muhamedu, Budi i ostalim uzorima u drugim religijama i kulturama. Ipak, stoički Mudrac je eksplicitno fiktivan – stoici su sumnjali da tako savršena osoba zaista postoji – čak i ako bi postojala, bila bi retka, poput etiopske ptice Feniks.’

Uloga Mudraca u životu stoika bila je da posluži kao primer i merilo za upoređivanje njihovog ličnog napredovanja u vrlinama.

Ko je Mudrac?

Stoički Mudrac, savršeno mudra osoba, ili homo sapiens na latinskom (malim slovima jer je u pitanju karakterna osobina a ne biloška kategorija vrste), poseduje savršene moralne i ljudske osobine, to je neko ko je najsličniji vrhunskom bogu Zevsu.

Mudrac je osoba besprekorne dobrote koja živi život u savršenom kontaktu i harmoiji sa samim sobom, ljudima oko sebe i prirodom. Takva osoba poseduje osećaj ispunjenosti života koji joj daje dodatni mir. Mudrac poseduje izvanrednu praktičnu mudrost, osećaj dobrote i pravde, hrabrost i samodisciplinu. Lepota njegovog karaktera doprinosi tome da celokupno njegovo fizičko biće zrači lepotom.

Mudrac dostojanstveno nosi svoju sudbinu jer razume šta je u njegovoj moći a šta van domašaja njegove kontrole. Njega ne muče iracionalne želje i emocije – on do kraja uživa u životu koji mu je sudbina dodelila. Kada mu se približi kraj, on se bez straha i žaljenja oprašta od života.

Stoički mudrac je bio specifičan po tome što je bio neko koga bismo mogli smatrati bogatim, čak i ako ne poseduje apsolutno ništa; za njega možemo reći da je istinski slobodan, čak i onda kada ga tiranin zatvori u tamnicu; on se ponaša prijateljski, čak i kada mu preti gomila neprijatelja. Stoički Mudrac je zadovoljan životom, čak i onda kada je suočen sa gomilom neprilika koje muče običnog čoveka.

Već sam napomenuo da su stoici bili svesni da takva osoba ne postoji u stvarnom životu. Ipak, postojali su ljudi koji su uspevali da se približe idealu Mudraca, to su na prvom mestu bili Sokrat i Diogen, a zatim Zenon i Katon.

Sokrat se u svemu što je radio rukovodio razumom a ti, iako još uvek nisi Sokrat, bi trebao da živiš kao neko ko u svemu želi da bude kao Sokrat.
Epiktet, Priručnik, 51.

Zašto je dobro poznavati Mudraca?

Evo konkretnog saveta kako Mudrac može da nam pomogne u ličnom napredovanju.

,,Potrebno je usmeriti pažnju prema nekom dobrom čoveku i stalno ga držati pred očima, i živeti tako kao da nas on posmatra, kao da vidi sve što radimo.“ Ovo je, dragi moj Lucilije, Epikurov savet. Njime nam je on dodelio zaštitnika i moralnog vaspitača, i to sa dobrim razlogom, jer zlodela su uveliko umanjena ako svedok stoji u blizini počinitelja. Čoveku treba obezbediti nekoga koga će poštovati, nekoga ko će negov lični život učiniti plemenitijim. Srećan je onaj koji svojim postojanjem poboljšava živote drugih, ne samo onda kada je kraj njih, već čak i onda kada je u njihovim mislima. A srećan je i onaj ko je sposoban da toliko poštuje drugoga da je spreman da koriguje i oblikuje svoj karakter čak i na osnovu sećanja na tog drugog.
Seneka, Pisma, 11.

Kada se suoči sa izazovnom situacijom, stoik se zapita ,Šta bi Mudrac uradio u ovoj situaciji?’

Mudrac ne mora da bude apstraktna ličnost, to može da bude i osoba iz tvoje okoline koju izuzetno ceniš zbog nekih njenih vrlina ili posebnih sposobnosti. Razne osobe mogu da nam posluže kao reper za ispravno postupanje u zavisnosti od situacije u kojoj smo se našli. Zato Marko Aurelije podseća sebe: ,Zagledaj se u um mudrih ljudi, čemu teže, šta izbegavaju!’

Nije neophodno da lično poznaješ svog Mudraca, ili svoje Mudrace – umni ljudi čija su dela ostavila trag u istoriji mogu da budu tvoji uzori, poput antičkih stoika čije misli mnogima danas služe kao putokaz u životu.

Zaprati Ja.Stoik na Instagramu ili TikToku kako bi imao pristup dodatnim sadržajima na temu stoicizma. Korisne savete is stoicizma možeš slušati u svojoj omiljenoj podkast aplikaciji ako zapratiš Ja.Stoik podkast ili YouTube kanal.


Stoicizam knjige

Preuzmi besplatan primerak E-knjige koja sadrži bisere stoičke mudrosti koji ti mogu pomoći da bolje razumeš i lakše usvojiš stoičku filozofiju.

stoicizam knjige


Početak