O ljudskom karakteru

foto: conscious designunsplash

Stoički filozof Hrisip je u jednom od svojih objašnjenja ljudskog karaktera izneo sledeću analogiju. Ako gurneš prstom cilindar, on će se kotrljati po stolu – zbog spoljašnjeg uticaja (sile koja ga je pokrenula) i njegove lične prirode (tj., cilindričnog oblika). Da je cilindar kocka, ne bi se kotrljao!

Stoička filozofija tvrdi da je u suštini ljudskog karaktera sklonost ka činjenju dobra, i da su moralne vrline po prirodi bliske ljudskom biću. Razlog tome leži u poistovećivanju Boga sa Univerzumom. Naime, stoici Boga nisu zamišljali u antropomorfnom obliku (poput hrišćanskog Boga) već pre kao metafizičko biće, vrhunski razum koji upravlja svemu postojećem a koje su oslovljavli kao Bog, Zevs ili Univerzum. Budući da su ljudi bića koja poseduju razum, oni su jedno sa Univerzumom i stoga treba da deluju u skladu sa prirodom, i jedni sa drugima. Očuvanje ovog sklada je neophodno za postizanje mira, harmonije i sreće u ljudima.

Ciceron povezuje četiri osnovne stoičke vrline i ljudski karakter na sledeći način. Mudrost se kod ljudi razvila zbog urođene potrebe da razumemo svet oko sebe. Pravda je posledica ljudske potrebe za socijalizacijom, zajedničkim životom i uzajamnom pomoći u preživljavanju. Hrabrost je ljudima neophodna kako bi mogli da podnesu različite životne situacije. Umerenost se razvila kako bi se postigao red i stabilnost bez kojih nema napretka u društvu. 

Zašto onda ljudi stalno greše zaboravljajući na moralne vrline?

Kalkid je tvrdio da ljudi imaju tendenciju da prijatno povezuju sa dobrim a neprijatno sa lošim, što je dovelo do toga da ovaj generalizovani odnos pojmova utiče na percepciju ljudi o konkretnim stvarima i situacijama.

Zato ljudi vole slavu, ona im prija i omogućava im druge lepe stvari. Čast je nešto što se smatra vrlinom, ali nju je teško postići pa su ljudi skloni da je zanemare. Pohvala je sama po sebi lepa stvar, ali mudar čovek uvek mora da se zapita da li je ona iskrena, a to zahteva određeni napor. 

Stoički učitelji su smatrali da se ljudi ne rađaju sa lošim karakterom već da je odsustvo vrlina posledica lošeg vaspitanja i uticaja sredine koji su potpomognuti prirodnim greškama u razmišljanju.

Bog ti je poklonio razum. Razum je taj koji ima glavnu reč. On treba da te koriguje. Uvek!

Na tebi je da odlučiš u kojoj ćeš se situaciji kotrljati poput cilindra a u kojoj stabilno stajati na nogama, poput kocke.


Praktični savet za stoički stil života

Ako želiš da saznaš praktične savete za stoički stil života, prijavi de na Ja.sotik mailing listu.

I PRIJAVLJUJEM SE I

Zašto da se prijaviš na mailing listu?

Možda si primetio da neki od tekstova na blogu sadrže savete za razvijanje stoičkog stila života a drugi ne. Ovo svakako nije razlog da oni tebi, kao nekom ko se dodatno interesuje za stoičku filozofiju, ne budu dostupni.

Sve što je potrebno da uradiš jeste da se prijaviš na Ja.Stoik mailing listu i pridružiš našoj probranoj grupi savremenih stoika.

Svaki put kada objavim novi tekst na blogu, na tvoju mail adresu će stići njegova integralna verzija koja kao bonus sadrži i praktične savete za život prema stoičkim principima.

Na ovaj način, nove informacije o stoicizmu će ti biti još lakše dostupne. Osim toga, ako imaš neko pitanje vezano za stoicizam, ili predlog koju temu želiš da dodatno obradim u svojim tekstovima, možeš slobodno da mi se direkto obratiš.

Ako ipak odlučiš da se ne prijaviš na ovu mailing listu, i dalje možeš da uživaš u biserima stoičke mudrosti koje ću redovno objavljivati na ovom blogu i na svom Instagram profilu.

Želim ti svako dobro,
Peđa Garašanin

P.S: Ne šaljem spam poruke. Možeš se odjaviti sa liste kad god poželiš.


Početak